Lien Galle, Notaris te Kortrijk

 

Lien Galle

Notaris te Kortrijk

Links en informatie

Op deze website van de Federale Overheidsdienst Justitie vindt u nog informatie over bemiddeling en de adressen van de bemiddelaars.

 
 

Als ouders apart gaan wonen: … dan verandert het leven. Kinderen kunnen veel last ondervinden. Ouders loodsen hun kinderen doorheen de overgang van één huis naar twee huizen, en moeten allerlei zaken regelen.
Gewoon worden aan veranderingen, vraagt tijd. Op deze site vertellen kinderen en jongeren wat ze denken en voelen wanneer hun ouders uiteen gaan, en wat ze dan kunnen doen. Ouders vinden inspiratie om hun kind te ondersteunen en om hun ouderschap goed te regelen. De site geeft ook informatie over echtscheiding en bemiddeling. 

 
 

De communicatie tussen gescheiden ouders verloopt niet altijd gemakkelijk en co-ouderschap vergt heel wat organisatie. Deze site tracht gescheiden ouders te helpen bij het communiceren en organiseren in het belang van hun kinderen. U vindt hier informatie en tools voor het beheer van uw voogdijkalender, het inventariseren van de gedeelde uitgaven, het ondersteunen en uitwisselen van schoolinformatie, buitenschoolse informatie, medische informatie,…

 
 

Bij een scheiding sta je voor veel uitdagingen. Met goede informatie, tips en begeleiding kan je van deze uitdagingen een leerzame en contstructieve ervaring maken. De Scheidingsschool leert mensen om op een respectvolle manier met een scheiding om te gaan, met ook speciale aandacht voor de kinderen, grootouders en andere mogelijke betrokkenen.

 
 

Bemiddeling vzw promoot de toepassingen van bemiddeling in verschillende professionele en private contexten om conflicten of belangentegenstellingen te overbruggen. Doorheen haar initiatieven wil de vereniging bijdragen tot de maatschappelijke erkenning van bemiddeling en de uitstraling van bemiddeling als vorm van probleemoplossing bevorderen.